Wat een fantastische avond in een uitverkocht Heuvelland. Dat de Gruusbekse schlagers onwijs populair zijn bleek uit de uitpuilende sporthal. En niet voor niks, wat een fantastische acts! De prachtige outfits, gave dansjes en sfeerverhogende decors maken het feest groots. Je zou bijna vergeten dat er natuurlijk ook mooie muziek wordt gemaakt.

Nieuw fenomeen is dat een zeer groot deel van de bezoekers verkleed naar het Schlagerfestival kwam. Prins Ummenie riep hiertoe op en het grootste gedeelte van het publiek gaf hier gehoor aan. Wat Gruusbek.nl betreft een start van een nieuwe traditie!

Uiteraard is het publiek de grote winnaar van de gezellige avond, maar toch werden er ook onder de schlagergroepjes enkele prijzen verdeeld. De uitslag is als volgt:
1e Prijs: Da Krolt – Zuuperheld
2e Prijs: CV Mar Ke – D’n Taptoe
3e Prijs: Da Spiet Me – Voetbal is oorlog
4e Prijs: Dur ’t dolle hin – Gruusbek da.nst
5e Prijs: Um ’t eve – Alt, mar nie versle.te
Publieksprijs: C.V. Duut daa noow – Moi denje

Oorspronkelijk was de ‘taptoe’ en militair trommelsignaal, eventueel aangevuld met hoorn of trompet, om aan te geven dat soldaten uit de kroegen naar de kazernes moesten terugkeren en dat de kroegbazen ‘den tap toe’ moesten doen en geen bier meer mochten tappen. De tamboers trokken door straten en gaven dit signaal…

 

 

Songtekst

Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho
Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho
Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho
Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho

Ik heur d’n trom
hier deur d’n straot
Ze loape strak
al ien de moat
Drek is d’n Taptoe (oho oho oho oho oho)
Dink bloas um op
ut is zu moi
We makke schik
heb’ut niet kwoi
Goi nor d’n Taptoe
Geej en ik, disse nacht die get nooit mer vurbee

Refrein;
Gruusbek, Gruusbek, Gruusbek
Goi nor d’n taptoe vur ut now al wer te loat is
Gruusbek, Gruusbek, Gruusbek
En dan make wej ut moijste feestje van ut hele joar

Gruusbek, Gruusbek, Gruusbek
Ik zal ow now, iets heel mois loate heure
Dur is één ding wa hier nooit nie zal gebeure
D’n Taptoe ien Gruusbek

Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho
Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho

D’n tent die sluut
Gow noar de kroeg
ut is al loat,
nog nie genoeg
Nooit mer noar huus toe (oho oho oho oho oh)
Mien Ka-mer-uij
Die zie ik kwiet
Zu get ut now
Toch wer altied
Ksie wer d’n letste
met al die minse um me hin
vul ik mien nie alleen

Refrein

Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho
Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho
Ho-dio-di-jee, Ho-dio-di-jo-ho-ho-ho

 

We.j zien ut now aecht smorend zat! Der get gennen vejurdag of feest vurbeej, ut heele joar dur, as ut dan eindelijk en bitje gezellig liekt te worre; zette ze van die verrekte #@*schlagers op! Wa zien wej bleej as ut wer kermis is….

 

Songtekst

Refrein:
Ik zie zu bleej as ut wer kermis is
Ut heele joar is carnaval
Ge ziet der op tied beej,
want ge ziet smoandags vreej
En dus goan wej allemaol
Ien un vies neej kleed dor nor da té.ntje toe
Dan goan wej los en worre mar nie muuh
Ik zie zubleej as ut wer kermis is
Ut heele joar is Car na val

Me carnaval dan staon ze allemaal te zuupe;
Vrollie lope rond in paakskes, tis toch schand
De heele zoal die stet te hosse en te springe
Dan dink ik Meij; mar Kel, gebruukt toch ow verstand
Schlagergruupkes die komde altied teggen
En dan goan ze an ut zinge ok nog ok
Gennen hooond die der wa van waogt te zegge
Dus dink ik duk kel, kel, kel lek mien toch ut SOK

Refrein

Dan goan ze ok nog waages aon ut bouwe
Monde loang stoan prutse ien en nissehut
De Gelderlander kumt er ok nog es bej kieken
Joop verstraaten kel wa is die krant toch kut
en dan die voyers die zich nie kunne gedraage
Ik wor nie goed as ik die grote lummels zie
Ja ik weet da ge më deez daag nie mug klaage
Mar verschrikkelijk da is ut, ummenie?

Refrein 2x

Tekst en melodie: M. Schmiermann, band Alles

 

Nao ‘t winne van de publiekspries vörrig jaor gaon weej di jaor vör d’n twèdde keer ‘t podium op.

De lè.ste jaore vè.lt ó.ns en gro.te verandering óp beej ‘t Schlagerfestival. Daor waor vroeger nog d’n polonaise wier geloo.pe is tèggeworrig ennen dans onmisbaor geworre. De jonge tröpkes hao.le alles uut d’n kast um zö enthousiast muggeluk óp ‘t podium te staon. Ó.nze bódschap vûr di jaor is da niemand zien è.ge hoef te scha.me. Iedereen get Dûr ´t Dolle Hin, want niks gèn scha.nd, Gruusbek da.nst!

 

Songtekst

Carnaval is Gruusbek
Vreejdags al dur beej
Al die neeje nummers
Doet mien mar CV Wej

Ut le.ve le.ve, doe de he.le joar
Mar mè deez daag, hedde ut vur mekoar
Vust te vlot, wee.t nie wak now mot
Niks gen scha.nd, Gruusbek da.nst
Niks gen scha.nd, Gruusbek da.nst

Refrein
Deez da.g godde mar dur, dur, dur
Hand ien de lucht en ge got ur vur
Deez da.g danste mar dur dur dur
Niks gen scha.nd, Gruusbek da.nst

Carnaval ien gruusbek
Feest vur iederee.n
Ut moiste oan deez da.g is:
Jong en alt is op de bee.n
Ut le.ve le.ve, doe de he.le joar
Mar mè deez daag, hedde ut vur mekoar

Schut ze ien, schik vur tien
Niks gen scha.nd, Gruusbek da.nst
Niks gen scha.nd, Gruusbek da.nst

Refrein

Mè vastenaovend
Dan ziede meij ut danse zat
Dan gefde nie op
Ge zingt dan heel de taant wér plat

Jalalalala (2x)

Refrein
Niks gen scha.nd, Gruusbek da.nst (2x)

 

Vroagde ow eige ok wel us af of ge ut eind van de carnaval got hoalen?

Weej hebben ut recept!

Songtekst

Mien kop boemst uut mekaor
Hoij en stuk ien de kraog
‘Zeg dokter hoe mot da vandaog?’
En fleske durbeej en sluut aon ien de reej
Hald ow glös ien de lucht,
smiet ow zörge op zeej

Hey kamereuj weej gaon um wèr rake
Zet de taant nog is op ziene kop
Al get ut dur op, dink nie da ik stop
Gaon weej ut eind mè make?

Refrein:
Aon ut eind van deez daag hedde pien ien ow maog
En ut liefst lidde dan ien owe nest
Pak en fleske durbeej en sluut aon ien de reej
Hald ow glös ien de lucht, smiet ow zörge op zeej

Naor dun dokter toe weej zoate bor wies daor
Ien en kammer te wachte kort nevve mekaor
Zeej zoag ut geliek, rakt nie ien paniek
Ut is wer ut eggest zöas vurrig jaor

Toe toch is den en schrief ons wa vur
Help onze trop dizze carnaval dur
Zeej keek en zei zacht:
‘de boks uut en wacht
Ik gèf ollie iets wa de koppien vurzacht

Refrein

Jalalalala, jalalalalala
jalalalalalalalala …HEY HEY HEY!

Now gaon weej vreejdags alt noar da sprekuur
En kriege dor en vastenaovondskuur
Op ut recept doar is te zien
Drinkt ieder uur en glas of tien
Da vurdrieft de pien, zulde dan zien

Jalalalala jalalalalala jalalalalalalalala

Refrein 2x

 

In Groesbeek zijn er drie verzamel CD’s uitgebracht: ‘De Muzikale Groeten uit Groesbeek’, ‘Groesbeek. Een Dorp vol Muziek’ en, nog vrij recentelijk, ‘Groesbeek: Daar zit Muziek in…’ voor ons elluf jaorig bestaon hebben wij daarom de vierde verzamel CD van Groesbeek uitgebracht (een carnavalseditie): ‘Gruusbèk: Ut is mar wa ge ‘muziek’ noemt…’ 

Op deze CD staan diverse nummer die door de verschillende leden van Waorum Nie? geschreven en gezongen zijn. Neej geej kende jullie al, maar nu dan ook de échte schlager: Blaos de Boxen op!

Songtekst

Vanaf ut elfde joar
jao toe wisse we’t al:
gaon speule ien en blaoskapel
mè de carnaval!

Noow mè trompet, trombone
en/of bier ien de hand.
Dan zet mar an oow lippe
as’ne straotmuzikant.

Staon weej wèr daor…
’t Tettet en ’t toettet en ut get d’r hin.
Moij beej mekaor…

Ge komt d’r has nie bovve uut
dur al die minse op en kluut.
De DJ draaijt den deun dur oowe kop!

BLAOS DE BOXEN OP!

Weej haole aecht gèn maot
en dweile dwars dur mekaor.
De buutemars, de Bulle,
‘t letste runje en klaor.

Mar ien ons èige Gruusbèk
zien van God los gerakt:
d’r worre hier al lang
gèn aechte schlagers gemakt.

Staon weej wèr daor…
’t Tettet en ’t toettet en ut get d’r hin.
Moij beej mekaor…

Ut slaovenkoor dor zien weej vur,
mar da gestamp da get mar dur.
Yo DJ draaij an den volume knop!

BLAOS DE BOXEN OP!

Mè ons instrument
speule weej de schlagers
die ge al dan nie kent
an de lopende band
mè Ummenie as dirigent!

Nanana…

BLAOS DE BOXEN OP!

Nanana…

 

Ien onze vijfde schlager alwer, get ’t òvver Gruusbèks as voertoal. As kiend wier d’r vroeger veul Gruusbèks geproat thuus. Veul koste d’r destiets nie van màke. Mar as ge alder wordt en veul schlagers mèzingt, dan blieft d’n Gruusbèkse voertoal wel hangen.

 

Songtekst

As lékkere of go.lde zie’k genoemd as bla.g
of as snuutje kust mien is, ok minnig da.g
As bla.g wier d’r vroeger thuus veul plat geluld
Begriepe wa zi.j zei.je, kridde nie duk klaorgespuld

Mé fot en moet óp pad en vroegde: “Waor gaon we hin?”
Dan kridde duk as antwoord: “Naor de bóksepin”
Mè èn pötje pielepotte bal dör de ruut
dan hoi.j oow ku.ntje kèrremis, mar ik was wél moi.j stuut

Mar mè de carneval daor zörge schla.gers vör
da jóng en a.ld ’t Gruusbèks blie.ve sprèken dör en dör

Refrein:
Ó.ns Keu.le sprekt mè deez’ da.g en moi.je taol
Al jaorelang vertèlle schla.gers ó.ns verhaol
Jóng en a.ld leere dan wèr wa beej
Gruusbèks as voertaol gèt zu nooit vurbeej

Pruu.ve, nie wies, schla.gers schrèkken
Sjoenkele, mè zien alle rui.je
Béssembiender, té.nt uutvè.ge
Sémmelend óp de hut oangaon
Ónderwèg iets uutfenie.re
Poesterig wèr nèrgeklétst
Ènne Gruusbèkse begriept wa ik bedoel

na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na

Gruusbèkse vasselaovend, da is é.cht ónnut
Jao vier da.g ien d’n ollie en wèr képs naor de hut
Smaans verkammezold en duut oow köpke wèr pien
Mar ok onmundig bleej um straks wèr ien die té.nt te zien

Nao èn tiedje kunde wél wa woorden verstaon
De mè.ste blie.ve hange zulle nooit vergaon
Laot al daa buute Gruusbèk asteblie.ft moi.j dao.r
want ien ó.ns platte tölje begriepte mekaor

Want mè de carneval daor zörge schla.gers vör
Da jóng en a.ld ’t Gruusbèks blie.ve sprèken dör en dör

Refrein

Pruu.ve, nie wies, schla.gers schrèkken
Sjoenkele, mè zien alle rui.je
Béssembiender, té.nt uutvè.ge
Sémmelend óp de hut aongaon
Onderwèg iets uutfenie.re
Poesterig wèr nèrgeklétst
Ènne Gruusbèkse begriept wa ik bedoel

Tommeder, wa èn eelénd
Den van buute af verstoij ik nie
Wa mot den mins
Wa zet ie now, Gruusbèks is miene toal

Refrein

Pruu.ve, nie wies, schla.gers schrèkken
Sjoenkele,mè zien alle rui.je
Bèssembiender, té.nt uutvè.ge
Sémmelend óp de hut aongaon
Ónderwèg iets uutfenie.re
Poesterig wèr nèrgeklétst

Refrein

Pruu.ve, nie wies, schlagers schrèkken
Sjoenkele mè zien alle rui.je
Béssembiender té.nt uutvè.ge
Sémmelend óp de hut aongaon
Ónderwèg iets uutfenie.re
Poesterig wèr nèrgeklétst
Ènne Gruusbèkse begriept wa ik bedoel

na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na

 

Onze veertiende schlager gaat over een jaarlijks terugkerend fenomeen met de carnaval. Op maandags met de carnaval in de Bruuk en op dinsdags met de carnaval op de Stekkenberg en in de tent: De Boerebrulluft!

 

Songtekst

Ziede geej al joare, bewust vreej-gezel
Mar dinkte beej oow eige, en brulluft wil ik wel
Of hedde wel enne kel, mar get heej nie op zien kneejen
Trouw mè de boerebrulluft, da mikt oow dan tevreeje

Refrein
’t Is de manier, zö.da iederéén kan trouwe
Al ziede d’r nie uut, of is owwe aojum slécht
Of wilde hier ien Gruusbek, gewóon un feestje bouwe
Verbiend oow mè de boerebrulluft dan ien de on-aecht

Op de gròte dag, worde smaans thuus opgehaold
De pastoor die duut un buut, want zö is da ooit bepaold
Heej nimt dan beej de ceremonie alles op de hak
En laoter noa ut ja-woord, get de tént dan uut zien dak

Refrein

Genne openingsdáns, genne ring en gen gebak
De bruid nie ien wit kléed en eure kel nie strak ien pak
Ut bruidspaor get ien kiel, of gewoón ien klederdrácht
En verwácht nie te veul, van ollie huwelijksna.cht

Refrein

En op aswoensdag is de scheiding d’r al dûr
Want da stelt mè de boerebrulluft òk nie zö veul vûr
Ge kunt daorna wèr moi dûrgoan mè oow levve
Want ge hoeft dan de hélft van oow géld nie af te gevve

Refrein (2x)
Verbiend oow mè de boerrebrulluft dan ien de on-aecht
Want trouwe mè de boerebrulluft is nog nie zö slécht

 

“Net honderd euro, now nog mar tien…”

De dames van CV Fienut zijn terug van weggeweest en zingen in hun nieuwe schlager ‘Keps’ over het hebben van een gat in de hand. Mar goed dat carnaval de eurste wèk van Mert pas velt ;-)…!

 

Songtekst

Ik zie nie de goeiekopste, ik lèf en duur bestoan,
Met gold en diamanten, en wil ok gen uutgoan.
Kettingen vol parels, kleeroazie net besteld,
En ondertussen waachte tot de Lotto beej mien velt.

Dan kumt de Vasteloavend, dor stoj ik wer vuroan,
Mar ien mien pekske van ut vurrig joar kan ik nie goan.
En ok al was mien knip lèg, toch hek wa neejs besteld,
Mar goed dat carnaval de eurste wèk van Mert pas velt.

Refrein:
Dit is mien hand met en gat d’r ien,
Net honderd euro now nog mar tien,
Cv Fienut die get nog op de fles,
Gen munt mer ien mien tes, ut is zu wiet ik zie wer keps.

Vroeger kos ik spoare, now kom ik geld tekort,
En duk al heel vroeg ien de moand as ut net is gestort.
Schuppen gaeld nor binnen, met kreujwagens dur uut,
Dan kunde geej wel roaije wa da me mien knipke duut.

Refrein

Mar gaeld mikt nie gelukkig dus zurg ik dat ik lèf,
Zulang ik meij mien geldbom mar en bitje woater gèf.
Dan gok wer stuut de taent ien, nie veul mer ien de knip,
Mar vergèt ik al mien zurrege met en gléske on de lip.

Refrein 2x
Gen munt mer ien mien tes, ut is zu wiet ik zie wer keps,
Gen munt mer ien mien tes, ut is zu wiet ik zie keps!

 

 

Nie alleen ien Frankriek, mar ok ien Gruusbek wurd d’r geprotestierd. Got allemoal ien gèle hesjes de stroat op um te loate zien da ut zo nie langer get. De bierpries is veulste hoog, bouwschure tekot, ut geluid mug nie zu hot mèr op de proalwoages en 4 daag carnaval is toch ok veulste kot? Gruusbek trekt nor ut Maartplein um te protestieren. Ma’k un lange reej en loat ow heure ien gèle kleure!

 

Songtekst

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x

Bekiekt de pries, veulste duur.
Wilde bouwe, mar gen schuur.
Gèle hesjes ziede op de stroate.
Ut geluid, mug nie zu hot.
Mar 4 daag, da is veulste kot.
Gèle hesjes ziede op de stroate.

Trek de hesjes oan, ma’k un lange reej.
Op ut maartplein allemoal.
Protestiere doar, vur de carnavaaal.

Refrein:
Oohoo Gruusbek loat ow heure.
Ien gèle kleure.
Alle minse op de stroat.
Oohoo Gruusbek loat ow heure.
Ien gèle kleure.
Protestier tot ’s oavunds loat.

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x

Zu as ien Frankriek, ut geval.
Ok ien Gruusbek, vur carnaval.
Gèle hesjes ziede op de stroate.
D’n Ummenie, het un hesje oan.
Mè de road, ient protest vuroan.
Gèle hesjes ziede op de stroate.

Trek de hesjes oan, ma’k un lange reej.
Op ut maartplein allemoal.
Protestiere doar, vur de carnavaaal.

Refrein

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x

Refrein

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x