Nie alleen ien Frankriek, mar ok ien Gruusbek wurd d’r geprotestierd. Got allemoal ien gèle hesjes de stroat op um te loate zien da ut zo nie langer get. De bierpries is veulste hoog, bouwschure tekot, ut geluid mug nie zu hot mèr op de proalwoages en 4 daag carnaval is toch ok veulste kot? Gruusbek trekt nor ut Maartplein um te protestieren. Ma’k un lange reej en loat ow heure ien gèle kleure!

 

Songtekst

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x

Bekiekt de pries, veulste duur.
Wilde bouwe, mar gen schuur.
Gèle hesjes ziede op de stroate.
Ut geluid, mug nie zu hot.
Mar 4 daag, da is veulste kot.
Gèle hesjes ziede op de stroate.

Trek de hesjes oan, ma’k un lange reej.
Op ut maartplein allemoal.
Protestiere doar, vur de carnavaaal.

Refrein:
Oohoo Gruusbek loat ow heure.
Ien gèle kleure.
Alle minse op de stroat.
Oohoo Gruusbek loat ow heure.
Ien gèle kleure.
Protestier tot ’s oavunds loat.

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x

Zu as ien Frankriek, ut geval.
Ok ien Gruusbek, vur carnaval.
Gèle hesjes ziede op de stroate.
D’n Ummenie, het un hesje oan.
Mè de road, ient protest vuroan.
Gèle hesjes ziede op de stroate.

Trek de hesjes oan, ma’k un lange reej.
Op ut maartplein allemoal.
Protestiere doar, vur de carnavaaal.

Refrein

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x

Refrein

Tup tup tup tup tup tup, tubbedubbe 3x

 

Deh!


 

Songtekst

Lit ie dor te valle, dor midden ien de na.cht
Now is hej derachter, de stroat is nie zu za.cht
De hort op, loj ligge da jong

Iede wiede wietske, woar is now toch zien fietske
Hej het te veul gezoope, kan nie recht mer loope
Woar issie, joa woar is toch da jong
Weej zinge: ‘Gef oons alchoohool’

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol
Padapapapapada (4x)

Och heej is wer verdwee.ne, now zien weej wer aon zet
Issie en deur wiejer, of lit ie naks op bed.
Weej pruuve, ach ge wet hoe da get

Kiek um dor now treije, is vur de drank gezwi.cht
Kel wa zeujt die der toch uut, mè zien zat gezi.cht
Da is um, t’is un smerring jo.nk
Weej zinge: ‘Gef oons alcooohoool’

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol
Padapapapapada (4x)

Heej het scheit oan iederee.n
En is wer smorund op de bee.n

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol

Hey, godde gej mar met ons mè
Wej pruuve gen, wej roepe: ‘dèh’
Dus mè deez daag de nek wer vol
Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol
Padapapapapada (4x)

Heej is alwer ont zwieeme, heej is alwer dol

 

Alaaf!

Na jaren afspreken dat we het volgende jaar mee zouden doen met het schlagerfestival, is het nu eindelijk zover. Even leek het weer mis te gaan, maar door twee onbevreesde dames van onze groep lag onze schlager al geschreven en wel klaar! Her en der nog enkele aanpassingen met de gehele groep en het inzingen kon beginnen.

CV Kloare Onzin, ook wel bekend als CV Kloare Banaan (shout out naar Sjoerd!) maakt dit jaar hun debuut met de schlager “Kunne wej nog ovver straot?”.

Wij zingen over het feit dat er veel gepraat wordt in Groesbeek, maar dat je je daar met carnaval niet druk over moet maken en gewoon lekker feest moet gaan vieren! Wij wensen iedereen een fijne carnaval, wej prooste óp daa memé.nt!

 

Songtekst

‘t Is al wèr zö wiet,
de schla.gers uutgekie.nd
4 da.ge straks óp pad
Masker óp en dör ’t lie.nt
Mar kiek uut wa ge doet
Mi.nse kwa.ke d’r óp los
As ze eenmaol lulle, ziede o.veral de klos
Zö kli.nkt ‘t ien t té.rrep
Wèr a.nders as de Bruu.k
Ziede gu.nt gevalle
Ziede önt a.nders wèr zuu.k

Mar vier noow allemaol
En moi.je carnava-a-al
Want iedereen vuu.lt zich goe.d
tusse bier én gela-a-al
Daa gekwa.k ien de té.nt
Laot ut gaon vör di memé.nt

Vraog mien of daa gèt?
Dan di.nk ik; oké
Oooooooooooooh
Van de Bruu.k tot a.chter óp de Ho.rst
Is d’r vier da.g, ónmundig veu.l do.rst
ik vraog oow of daa gèt?
Zèdde gej oké
Oooooooooooooh
Van ’t té.rp tot bo.ve aon ‘t kruus
Kómme wej vier da.g, vier da.ge nie naor huus, wej kómme nie thuus

Makte gej wèr scha.nd
Daa hurde dan heel duk
Maar é.ges viende gej
Dèn mi.ns is ok èn hé.ld óp zök
Zoo gèt ’t hee.l d’n tied
Kunne wej nog ovver straot
Kli.nkt o.nze eurste schla.ger
Bar ónmundig uut de maot?

Mar vier noow allemaol
En moi.je carnava-a-al,
want iederee.n vuu.lt zich goe.d
Tusse bier en gela-a-al
Daa gekwa.k ien de té.nt
Laot ‘t gaon vör di memé.nt

Vraog mien of daa gèt?
Dan di.nk ik; oké
Oooooooooooooh
Van de Bruu.k tot a.chter óp de Ho.rst
Is d’r vier da.g, ónmundig veu.l do.rst
ik vraog oow of daa gèt?
Zèdde gej oké
Oooooooooooooh
Van ’t té.rp tot bo.ve aon ‘t kruus
Kómme wej vier da.g, vier da.ge niet naor huus, wej kómme niet thuus

En is iederee.n uutgelu.ld
Prooste wej óp daa memé.nt
Allemaol straks ien de té.nt

Vraog mien of da gèt?
Dan di.nk ik; oké
Oooooooooooooh
Van de Bruu.k tot a.chter óp de Ho.rst
Is d’r vier da.g, onmundig veu.l do.rst
ik vraog oow of daa gèt?
Zèdde gej oké
Oooooooooooooh
Van ’t té.rp tot bo.ve aon ‘t kruus
Kómme wej vier da.g, vier da.ge nie naor huus, wej kómme nie thuus

Wej gaon nie naor huus, naor huus, naor huus
Neej kómme nie thuus, nie thuus, nie thuus
Wej gaon nie naor huus, naor huus, naor huus
Neej kómme nie thuus, nie thuus, nie thuus
Of gaon kruupend naor huus

 

Di joar kwa.mme weej ien de oanloop noar de carnaval enne ‘alde kel’ te.gge op ut liegbenkske, die ons en verhoal vertelde. Ien zien verhoal nom heej ons mè noar hoe de carnaval van vroeger gevierd wier en heej vertelde mè hoeveul plezier heej van de carnaval geno.te het.

Mar ok di joar blieft heej nie thuus zitte, want alt worre zit tenslotte tuse de ore. Nog e.ne keer vol geniete, nog e.ne keer den passie, nog e.ne keer da podium op. Want mè zien motto alt, mar nie vursle.te get heej dur nog vol vur. Vur ons was ut duideluk: Weej goan en nummer ma.kke o.vver dizze biezondere kel mè zien moi carnavalsverhoal.

Ien di nummer van Um ’t éve vertelle we ollie ut verhoal van dizze biezondere ‘alde kel’.

 

Songtekst

Kwam um tè.ge un bitje verle.ge
Ut was hos ziene le.tste dag
Heej mos nog één ding kwiet, en no.m ons mè nor ziene tied
Nor zien le.ve, zien da.g

Ik zit heel da.g te knieze
Terugdinkend on den tied
Weej hon niks te verlie.ze
Din toen alles, en hon gen spiet

Want met den trop van toen, woare wej altied op de been
Ut was toen één vur alle, en alle vur één…
‘K zie alt, mar nie vursle.te, gef mien dur nog mar drie
Ik wil foep, en ik mot vuule, worvur ik gebore zie
Dus vanoavend goj ik pruuve, want ‘k heb nog zö veul vuur
Blie.f nog wel en uur

(Refrein)
Komt tot lè.ve, ik mot toegè.ve
alt wor ik op miene laetste dag
Mien kamereuj nooit kwiet, gen wonder da ik zö geniet
Komt tot lè.ve, mè deez daag (3x)

En ien den alde tied kel, hon weej schik en veul vertier
Van kroeg tot kroeg, ien höke, vur gen gaald en pötje bier
Now zit ik heel daa.g thuus, en kiekt gen man mer nor mien um
Meij ekkes liege op die bank, mar dan wer vurum
Langzam mar zee.ker, duut ok mien lief en bitje pien
Mar gelukkig hek duk geoefend, toen nog bej Drie.k en Toos van Trien
En ok dit taantje goj ik rocke, schuuf de toffels mar opzeej
Tis nog nie vurbeej

(Refrein)
Komt tot lè.ve, ik mot toegè.ve
alt wor ik op miene laetste dag
Mien kamereuj nooit kwiet, gen wonder da ik zö geniet
komt tot lè.ve, mè deez daag (2x)

Komt tot lè.ve, ik mot toegè.ve
alt wor ik op miene laetste dag
Mien kamereuj nooit kwiet, gen wonder da ik zö geniet
Komt tot lè.ve, mè deez daag

Komt tot lè.ve, ik mot toegève
Ik zing tot miene le.ste dag
Ik hoj wer schik vur tien en heb de bühne wer gezien
kwam tot lè.ve, mè deez daag (2x)
’t was um ’t eve, deez daag!

Hi.j is nog a.lt nie thuus en ’t wördt al li.cht buute.
’t Is al èfkes geleeje daa de té.nt ging sluute.
Hedde gi.j um gezie.n?
Dén van mien?

Songtekst

Ik kwa.m zien ka.mer óp. ’t Was al die.p ien de na.cht.
Mós hi.j wèr o.vveral beej zien? Hoi.j um al lang thuus verwa.cht.
Waor zol hi.j noow wèr zien?
Ien de Gruusbèk meschien?
Of lit hi.j daor óp strao.t
as enne pieraot?
Wa mót ik noow toch doe.n? Neeje, hi.j het gèn fesoen.
Daa gèt zoo, ieder jaor, mè carneval.

Refrein 4 x
Jao dén van mien, dén van mien,
Hedde gi.j um gezie.n?
Dén van mien, mien, mien?

Hi.j is nog a.lt nie thuus. ’t Wördt al li.cht buute.
’t Is al èfkes geleeje daa de té.nt ging sluute.
Waor zol hi.j noow toch zien?
Beej en dènje meschien?
Of lit hi.j ien enne struuk,
daor ien de Bruu.k?
Ik zaot réchtóp ien bèd, ‘t was uut mèt de pret.
Ik zei tègge miene kèl: Waor is hi.j noow?

Refrein 4 x
Jao dén van mien, dén van mien.
Hedde gi.j um gezie.n,
dén van mien, mien, mien?

Refrein 2 x
Jao dén van mien, dén van mien.
Hedde gi.j um gezie.n,
dén van mien, mien, mien?

🎬⚽️Dit jaar gaat de schlager van C.V. Da Spiet Me over voetbal is oorlog! Mar mins wa zei den kel toch…..?#¿ ⚽️🎬

Songtekst

Refrein
Voetbal is oorlog, mar mins wa zei den kel toch?
T wier ên verhoal, da’s nie normoa hoa hoal.
Voetbal is oorlog, mar mins wa zei den kel toch?
T wier ên verhoal, da’s nie normoal.

Ut speulde zig ien gruusbek af kwam op télívízie,
Dèn kel die hoi twé handschuun oan mar kípe kos heej niej.
De krante stonte’n ok nog vol vural hier ien de steek,
Der kwààm nog ene fillùm van en iederéén die keek.

Refrein.

Der was ok nog veul meer te zien der was wa um te doen,
De liegbank en de stekkenberg hebbe now eeuwig roem.
Heel holland het ut now gezien wat det der hier gebeurd,
Van grunninge tot oan maastricht hebbe der van geheurd.

Refrein.

Den treiner speejde ziene gal want heej hoj slaechte zin,
De krant die kos der niks oan doen wa ging ut der toch hin.
Den trailer was al vroeg te zien da was en moi cadeau,
En fillum volde lotter pas da was en hele show.

Refrein.

Now al die mônde loatter wurd der nog van geprôt,
Den bèèrput is goed los gegoan wa aas hun item hôt.
Now zitte ze thuus op de bank en lache ze der um,
Ut was en héle gekke tied mar die kumt nie vurrum.

Refrein.

Iedere kel kent da wel, as ge met d’n Carnaval un moi denje ziet loope die oow kruusdol mikt en geej kunt d’r nie vergète. Weej hebbe da beschreve ien un feestelijke Gruusbekse schlager. Geniet d’r van en mak d’r enne moie Carnaval van!

 

Songtekst

Ik zag ze loope, dor ien ut taarp.
En keek ien ur ooge, wa was ik toch schaarp.
Ik docht beej mien eige, zol ze mien wille?
Dor goj ik nortoe noow, wa kan ut mien schille.
Moi lange bene en blonde krulle.
Ik vroeg wilde danse, ze draaide de bulle.
Ik pakte ur hand vast en liep toen nor veure.
Ik goj oow verrasse, wa kan mien gebeure.

Refrein
’T is zun moi denje, da zal ik oow zegge.
Ze mikt mien kruusdol, da is nie mer uut te legge.
Mor ziede de miene? Of kunde nie kieze?
Ik wil beej ow blieve, ik wil nie verlieze!

D’n letste avond, alwer op de lappe.
Ze stond beej d’n tap, zal ik op d’r af stappe?
Ik wilde gen wete, wil ze noow vreeje.
Dus ik toch eur kant op, ’t zal mien beneeje.
Zeg luuster is denje, ik wil het noow wete
Ziede mien zitte, of loate mien zwete?
Ik hoi en moi smilje, wa was ik bezoope.
Ze draaide d’r um en begos hort te loope.

Refrein (2x)

Ons motto ”Wij willen niet als vrouwen klinken” is ook dit jaar weer erg goed gelukt. Onze schlager dit jaar is een kleine ode aan de prachtige en vooral vele campings die wij ‘op Gruusbeks land’ hebben. Samen met jullie gaan we er dit jaar weer een fantastische carnaval van maken!

 

Songtekst

Zal ik ow is wa vertelle
Wa’k eurst nog nie wis
Al die kempings hier ien Gruusbek
Da is toch aecht nie mis
Ien de taant of unne kerreven
Ut kan hier allemoal
Ik begin op de Stuwwal
Joa, ok mè carnaval

D’n Alde Meule en de Lubert of eurst trug noar de Klös,
Wa rooie wien goan pruuve, kan beej Klien Amirrieka gerust
Ut zöveulste glas, ik begin al te zinge
En ut hele joar dur, van die Gruusbekse dinge

Refrein:
Al die kempings hier ien Gruusbek, nee ik hal ut nie mer beej
En al die boere en die koeie, schiete links en rechts vurbeej
Ik goj nog nie noar huus, blief ien de taant temptiere
Carnaval ien Gruusbek, mè zien alle wil ik vieruuuuuh

Op de Horst beej Beej Ons, doar ging ik pizza’s bakke
Gelope noar d’n Heuvel, kos da e,te wer zakke
En toen beej ut Smokkelpad, ut eurste fleske gevat
Wa is di uutzicht moj, nee da wodde nie zat

De taant stet al kloar,
Pak mien gitaar now beej de hand
Rond ut kampvuur goan we zinge
Op Gruusbeks laaaaaand.

Refrein (2x)

Dit jaar staat we voor de derde keer op het Schlagerfestival, onze schlager van dit jaar: ‘Woar is Maxima?’! Deze carnaval zullen we samen gaan vieren met het koningspaar maar dat loopt niet helemaal goed af want de koningin is kwijt. Wie weet is der Oemmenie er wel mee vandoor..

 

Songtekst

Di is me toch ok wa
Die twee wolle mè ons hier carnaval komme viere
Ze kwa.me ien en koets op Gruusbek oan

Jalalalalalalalala
Jalalalalalalalala
Jalalalalalalalala
Jalalalalalalalalaaa

Ut is nie te geleu.ve, ze wolle mè ons mè
Dor vur hon weej gen woorde, we zen allee.n mar: ‘Hè’
Carnaval goan viere, mè ut kunningspoa.r
Da viene weej te gek, mar ok een bitje roa.r.

Refrein:
Willy zit now hier, drinkt zien tiende bier
Dur get toch iets mis. Wie wet wór Max is?
Da geft veul gedoe. Woar is zeej nor toe?
Zit ze ien die koets? Bakt ze ons en poets?

Nee!
Heej is en wel en ‘bitje dom’
Mar zeej is nie zö stom
Roep anders ekkus

Woar is Maxima? (Kunne-ginneke, ziede hier nog?)
Woar is Maxima? (We zien ow kwiet, wo ziede toch?)
Woar is Maxima? (Owe kel is van bier nie vies)
Woar is Maxima? (Heej het al en moije bies)
De kunne-gin, ja

Jalalalalalalalala
Jalalalalalalalala
Jalalalalalalalala
Jalalalalalalalalaaaa

Ze is nog nie gevo.nde, Hare Majusteit
Wie zol eu.r goan versiere? Die moije blonde meid
Da is me-schien wel Nase? Die pe.st now wel beej eur
Mè enne Prinsentitel hedde toch en stripke veur

Refrein

Nee, den Prins Pils zet: ‘Maak je maar niet druk’.
Mar Willy het goed lulle, do.lluk velt van zien kruk

Woar is Maxima? (We we.te nie woar geej ziet)
Woar is Maxima? (Geej ziet onze favoriet)
Woar is Maxima? (Owe kel stet flink te zuupe)
Woar is Maxima? (Doaluk mottie die koets ienkruupe)
De kunne-gin, ja

Woar ziede? (6x)

Rapgedeelte:
Wa zulle we bele.ve
We goan echt nie opge.ve
Gon dur mè gezuuk, ien alle huuk
Beej De Linde of De Hoeve?
Beej De Comm achter gediene?
Woar kunne weej ze viene?
De taant van ut SOK? Op De Ho.st kan ok.
Woar zal de Masjusteit vertoeve?

Refrein

Toen Maxima verdwee.n, lie.t ze ons moi allee.n
Mè zien alle: DRIE, TWEE, EE.N

Woar is Maxima? (Woar ziede hin gegoan)
Woar is Maxima? (Ziede ons nie mer stoan)
Woar is Maxima? (Weej wille ow wer trug)
Woar is Maxima? (Ut liefst en bitje vlug)
De kunne-gin, ja

Woar is Maxima? (Got mar mè ons op pad)
Woar is Maxima? (En woar ok en bitje zat)
Woar is Maxima? (Ut bier stet vur ow kloar)
Woar is Maxima?

Ahhh! Dor ziede geej!
Hier is ow bier

Hier is Maxima!

Is ut en huusklets? Is ut en vliegmachien? Ut is… ut is… Zuuperhéld!

Wie kent ut nie? Meij vuulde ow eige onsterfelijk, kunde de waereld on, ligde dur die taent te vliege en smikt ieder bierreke wer as d’n eurste. Vurral me vasteloavend vuulde ow dan enne ‘Zuuperhéld’ die dur de carnavalsroes en por dáág de waelt ontstijgt. Mar ok die komme eur eige (of en glad stuk vloer) wel is tège.

Da Krölt bezingt de onsterfelijkheid én de gebakken poetsen van de Gruusbekse carnavalist ien eure schlager van 2019; Zuuperhéld.

 

Songtekst

Ik kan de waereld on,
Ik wil altie wel op da maatplein stoan.
Elf gleus ie allebei mien hand,
Volle pöt wies on de raand.

Dan kom ik pas ien mien kraacht,
Krieg ut lève ien de náácht.
Schuuf en masker vur miene kop,
De schik loaijt wer op en ik loop veurop.
Ik vlieg tot ut einde hier,
Nor de tap en terug mè bier.
Kel ik vuul me net en Zuuperhaeld,
Dur de carnavalsroes, ontstijg ik de waelt.

Mar: d’n eurste wier uut mien háánd geslaage,
Ut twedde blad da kos ik niet draage.
Met zeuven kreeg ik en kleur op mien wange,
Beej elf hok um al richtig hange.
Dortien die broacht mien ongeluk,
En glad stuk vloer en een holten kruk.
Die deej me bor veul pien,
Mar schut dur toch nog mar enne ien.
Ohohohohohooooo

As smaans die wekker get,
Heald op zuk névve zien bed.
As en wasbret zie ik dan zu stief,
Woar is die kracht now ien mien lief?
Mien kriegde aecht nie klien,
Meij goij ik hugger as en vliegmachien.
Want ut lève is toch veulste kort.
Dus ik loaij ‘m wer op, mien carnavalshort.

Mar: d’n eurste wier uut mien háánd geslaage,
Ut twedde blad da kos ik niet draage.
Met zeuven kreeg ik en kleur op mien wange,
Beej elf hok um al richtig hange.
Dortien die broacht mien ongeluk,
En glad stuk vloer en een holten kruk.
Die deej me bor veul pien,
Mar schut dur toch nog mar enne ien.
Ohohohohohooooo

Ik goi alle daage,
Zonder ooit te klaage.
Nie kapot te kriege,
Dur die taent te vliege.

D’n eurste wier uut mien háánd geslaage,
Ut twedde blad da kos ik niet draage.
Met zeuven kreeg ik en kleur op mien wange,
Beej elf hok um al richtig hange.
Dortien die broacht mien ongeluk,
En glad stuk vloer en een holten kruk.
Die deej me bor veul pien,
Mar schut dur toch nog mar enne ien.
Ohohohohohooooo