Berichten

Bej Typisch Gruusbek op tv,
Miste wej ut aachte Gruusbek,
Daorum doachte weej: Dn hugste tiet veur deel twee

Vret Mar Gras neemt je mee in een nieuwe uitzending waar wij het echte Groesbeek laten zien. Doe met ons mee: Ien Gruusbek, Ien Gruusbek…

Songtext

Waore ‘t wél Gruusbèkse mi.nse,
Beej Typisch Gruusbèk óp tv,

‘t Was toch é.cht um te gri.nze,
De högste tied vör deel twee

Umme

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Dör ’t wa.ld, de Wylerbaon,
Trei.je tègge de heuvels aon

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Praote weej óns èige taol
Luu.ster hier mar ien de zaol

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Viende wél en voetbalclub,
‘t Térrep lit wèr óp de schup

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Hier vierde de va.stenaovend
Midde ien ‘t Gruusbèks la.nd

Weej bouwe ok en groo.te té.nt,
En groo.te té.nt midde ien ’t té.rrep

Dan kriede kiepevél, `t is óngekè.nd
Mè deez’ da.g, staon wi.j doar óp sché.rrep

Weej bouwe ok en groo.te té.nt,
Waor hee.l Gruusbèk schla.gers zinge zal

Mè wa.ges en d’n Ummenie
Hier viere wi.j de carnaval

Zö’n uutzé.nding mikt mien knaotergék
Gèn woord ovver de carnaval

Wi.j wille ’t é.chte Gruusbèk
Waor ik van ha.lde zal

Umme

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Komde gi.j de Hei.kant óp
Kriede Derks óp oowe kop

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Luu.stere wi.j naor Wim d’n Bul
Pruu.ve doen wi.j beej d’n Drul

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Waor mót ik oow van kènne dan?
Waor ziede gi.j d’r enne van?

Ien Gruusbèk, ien Gruusbèk

Hier vierde de va.stenaovend
Midde ien ‘t Gruusbèks la.nd

Wi.j bouwe ok en groo.te té.nt,
En groo.te té.nt midde ien ’t té.rrep

Dan kriede kiepevél, ‘t is óngekè.nd
Mè deez’ da.g, staon wi.j doar óp sché.rrep

Wi.j bouwe ok en groo.te té.nt,
Waor hee.l Gruusbèk schla.gers zinge zal

Mè wages en d’n Ummenie
Hier viere wi.j de carnaval

Wi.j bouwe ok en groo.te tént,
En groo.te té.nt, midde ien ’t té.rrep

Dan kriede kiepevél, ‘t is óngeké.nd
Me deez’ da.g staon wi.j doar óp sché.rrep

Wi.j bouwe ok en groo.te té.nt,
Waor heel Gruusbèk schla.gers zinge zal

Mè wages en d’n Ummenie
Hier viere wi.j de carnaval

Hi.j is nog a.lt nie thuus en ’t wördt al li.cht buute.
’t Is al èfkes geleeje daa de té.nt ging sluute.
Hedde gi.j um gezie.n?
Dén van mien?

Songtekst

Ik kwa.m zien ka.mer óp. ’t Was al die.p ien de na.cht.
Mós hi.j wèr o.vveral beej zien? Hoi.j um al lang thuus verwa.cht.
Waor zol hi.j noow wèr zien?
Ien de Gruusbèk meschien?
Of lit hi.j daor óp strao.t
as enne pieraot?
Wa mót ik noow toch doe.n? Neeje, hi.j het gèn fesoen.
Daa gèt zoo, ieder jaor, mè carneval.

Refrein 4 x
Jao dén van mien, dén van mien,
Hedde gi.j um gezie.n?
Dén van mien, mien, mien?

Hi.j is nog a.lt nie thuus. ’t Wördt al li.cht buute.
’t Is al èfkes geleeje daa de té.nt ging sluute.
Waor zol hi.j noow toch zien?
Beej en dènje meschien?
Of lit hi.j ien enne struuk,
daor ien de Bruu.k?
Ik zaot réchtóp ien bèd, ‘t was uut mèt de pret.
Ik zei tègge miene kèl: Waor is hi.j noow?

Refrein 4 x
Jao dén van mien, dén van mien.
Hedde gi.j um gezie.n,
dén van mien, mien, mien?

Refrein 2 x
Jao dén van mien, dén van mien.
Hedde gi.j um gezie.n,
dén van mien, mien, mien?

Vrêt Mar Gras zingt over het hondje van de Horst dat op het schoolplein van basisschool Op de Horst staat. Dit jaar mag hij voor het eerst mee op pad om de carnavalszaterdag op de Horst mee te gaan maken.

Want…

Hèdde do.rst, dan gaodde naor de Ho.rst

 

Songtekst

Refrein:
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, daor lit ’t hunje zien bestaon,
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, ge kunt nie wa.chte um te gaon.

Ja la la
Ja la la

Jao geboore óp De Ho.rst, zön 30 jaor geleej.
Óp de Plakseweg, jóng en a.lt kumt daor vebeej.
Vastenaovend kumt d’r aon, ziene stort gèt óp en neer,
Bla.ft en draait mè zien keu.ntje hin en weer.

Uut zien’ straol gèn tooverdra.nk, wètte wa ’t is?
Nee, d’r kumt gèn waoter uut, hi.j pist allennig bier.

Refrein:
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, daor lit ’t hunje zien bestaon,
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst,, ge kunt nie wa.chte um te gaon.
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, daor lit ’t hunje zien bestaon,
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst,, ge kunt nie wa.chte um te gaon.

Ja la la
Ja la la

’t Heele jaor dan stèt ie daor, zit gèn bewèging ien.
Kóm toch van oow stei.j, bi.j Tonnie Oome mótte zien.
Bi.j Nasepop, gèf gas d’róp, bi.j Hoppie nog un keer,
Ut leve ut leve loate, is wa hier gebeurd.

Uut zien’ straol gèn tooverdra.nk, wètte wa ’t is?
Nee, d’r kumt gèn waoter uut, hi.j pist allennig bier.

Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, daor lit ’t hunje zien bestaon,
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, ge kunt nie wa.chte um te gaon.

Ja la la
Ja la la

Refrein:
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, daor lit ’t hunje zien bestaon,
Hèdde do.rst, dan gaodde naor De Ho.rst, ge kunt nie wa.chte um te gaon.

In een uitverkochte Heuvelland heeft Aarm Snuutje en ons Vad met het nummer ‘Detje d’n Vuurbal’ de eerste prijs gewonnen! De publieksprijs ging naar CV Da Hindurt Nie, zij deden dit jaar voor de eerste keer mee.

Uitslag:

D’n Brexit, en moije schand, wa doachte van en Gruusbeks land? Met het nieuws van d’n Brexit net achter ons dacht Vrêt Mar Gras woarum kan da nie hier?! Met en referendum wer uut die MUG en ons eigen onafhankelijke land. Met als gevolg, me carnaval: d’n Gruuxit, voor ons Gruusbekse land!

Songtekst

Olé Olé
Olé Olé

D’n Brexit, en moije schand
Wa doachte van en Gruusbeks land?

Kiekt um ow hin, wej zien ut zat,
Me en referendum wurdt ut wat

Da kan ok hier, uut de Mug,
Al ut Gruusbekse kumt terug

Kom ien protest, d’n prins vurrop,
En zet ut land op ziene kop

Hijs die vlag ien onze kleure,
Hef ow glas en dag of vier,
Kom op Gruusbek loat ow heure,
Joa ik blief mien leve hier

As enne Gruusbekse gebore,
Berg en Dal da deej ons pien,
Ien ons land wer dood gezwore,
Um enne Gruusbekse te zien

Olé Olé
Olé Olé
Olé Olé

En Gruusbeks land, en neej bestoan,
Ut Keulse leger mug d’r tegen oan

Wa wille wej, die grenzen dicht,
En Prins de Bon as neej gezicht

Me onze toal, ons eige spoor,
Da was wa Gruusbek ooit verloor

Kom ien protest, d’n prins vurrop,
En zet ut land op ziene kop

Hijs die vlag ien onze kleure,
Hef ow glas en dag of vier,
Kom op Gruusbek loat ow heure,
Joa ik blief mien leve hier

As enne Gruusbekse gebore,
Berg en Dal da deej ons pien,
Ien ons land wer dood gezwore,
Um enne Gruusbekse te zien
D’n Gruuxit, me carnaval,
Da is ien Gruusbek ut geval

Kom ien protest, d’n prins vurrop,
En zet de tent op ziene kop

Hijs die vlag ien onze kleure,
Hef ow glas en dag of vier,
Kom op Gruusbek loat ow heure,
Joa ik blief mien leve hier

As enne Gruusbekse gebore,
Berg en Dal da deej ons pien,
Ien ons land wer dood gezwore,
Um enne Gruusbekse te zien

Olé Olé
Olé Olé
Olé Olé