Tag Archief van: Nooit Nie Mer

Ien óns plönje tot ut allerlètste rönje! Dat is ons motto dit jaar – ons 11e verjaardagsjaar. Velen moeten dit gevoel herkennen: nie naor huus en mè oow kammereuij blieve tot ut allerlètste rönje. Ien oow carnavalsplönje. Dit nummer is voor je vrienden, vur oow tröpke, oow kammereuij, vur oowe maot. Hef oow glas Gruusbèk!

(En nie vergète um te ète, anders kriede nog en rönje vannacht!)

D’r zien 100 duuzend dinge
Van vastenoavend ien miene kop
Mar ovver één ding wil ik zinge – mè Inge
Mien kammereuj, dus en rönje vur miene trop

Stelt oow es vur, ut get beginne
En op d’n eggeste steij, stoan ze ien de tént
Ut zien gèn moije mar ze springe en ze zinge
Kammereuj tot ut lètste momént

Hef oow glas op d’n aovend, vanaovend en vannacht
Gruusbèks vastenaovend het ó.ns vriende vur ’t lève gebro.cht

D’r zien 100 duuzend zinne
Ovver Gruusbèk, diamant, onze prácht
Mar urst nog en rönje ien ons plönje en nie vergète um te ète
Anders kriede nog en rönje vannacht

Hef oow glas op d’n aovend, vanaovend en vannacht
Gruusbèks vastenaovend het ó.ns vriende vur ’t lève gebro.cht

Alles wa ik wol zegge
Hek mè één zin gezet:
Ien ons plönje tot ut allerletste rönje
Hef oow glas op d’n aovend, vanaovend en vannacht

Ik heb al 100 duuzend keer, met ons Veer, en nog meer
Op zunne aovond as vanaovend gewacht
En nao 736 duuzend bier, stoij ik hier
En wej ruije tot ze luije vannacht
En vur maan hek ut wèr zo bedó.cht

Hef oow glas op d’n aovend, vanaovend en vannacht
Gruusbèks vastenaovend het ó.ns vriende vur ’t lève gebro.cht

Loat de glöös mar wér vulle
En de minse mar lulle
Ik vuul mien de köning te riek
Hef oow glas op d’n aovend, vanaovend vür altied

En laot mien ut lève
Altied zo belève
Ien ons plönje tot ut allerletste rönje
Hef oow glas op d’n aovend, vanaovend en vannacht

 

De plek waar de tent al sinds jaar en dag staat, ons maatplein, wordt opengebroken (en of er nog plek gaat zijn voor de tent is maar de vraag). Iedereen heeft er wel eens schand liggen vallen. Alle verhalen en herinneringen, samen met het bier en de wijn tussen de klinkers gesijpeld… Weet je het zelf nog na te vertellen, of moest iemand anders je helpen herinneren? Maar wat als die klinkers toch eens konden praten?!

Op een onmundig mooie carnaval minse! De lètste keer op ons maatplein…?!

Gruusbèk, ik wil ow wa zegge
Alles wa ik heb geheurd
Gruusbèk, tis nie uut te legge
Zö veul wa hier is gebeurd

Want op di plein waor wej al jaore staon
En lètste keer d’r tègenaon

Refrein
Ons maatplein mè vastelaovend
As die klinkers hier es kosse praote
Ons maatplein da brèkt now open
Ow schandaole op de straote

Alles wa wej hier belèfde
Gedanst, gesjanst en meij enne traon
Moménte, ze zien vur ut lève
Schlagers, bier en schand begaon

Want op di plein waor wej al joare staon
En lètste keer d’r tègenaon

Refrein

Al wille wej di plein nie kwiet
Ut is drek toch zö wiet
Mar laot ons de verhaole
Ien ons hort bewaore

Laot ons vastelaovend viere!

Refrein

Carnaval voelt voor ons ieder jaar weer als ‘èn vreeje val’. Al het andere loslaten en head first erin. We zien wel hoe het loopt, met wie, waar en hoe we thuis komen. Daarnaast via dit nummer een knipoog naar onze eigen stage dive queen en al die andere malloten die overal vanaf springen. Proost Gruusbèk, op weer carnaval <3.

Noow vol gas, noow d’r tegenoan
Om mè zien alle van de hut te goan
Vur dees daag wilde lève man (kel!)
Gef noow alles wa ik gève kan

Eens per joar goade uut de moat
Van smaarreges vroeg wies savonds laot
Glitters op en oow pèkske oan
Wieteweg van ‘t daags bestaon

Lekker vreej zien
Alles loate valle mè dees daag
Doar wilde beej zien
Niks as knalle mè mekoar
Niks as knalle mè mekoar

Het mikt nie uut wa ge doet of laot
Agge mar eurnt op en toafel stoat
Klim d’r op, ogen toe en spring
D’r stet toch licht iemand die oow vingt

Vier daag lang enne vreeje val
Gestrekt d’r ien want ut is carnaval
Mè ‘t hemd umhoog goan weej samen uut
En hoe ge thuus kumt zuukte eiges uut
Lekker vreej zien

Alles loate valle mè dees daag
Doar wilde beej zien
Niks as knalle mè mekoar
Niks as knalle mè mekoar

Padadaaa

Lekker vreej zien
Alles loate valle mè dees daag
Dor wilde beej zien
Me zien alle, gen geklaog

Lekker vreej zien
Alles loate valle mè dees daag
Doar wilde beej zien
Niks as knalle mè mekoar
Niks as knalle mè mekoar

Wej zolle niks lee.je as ut hier zol snee.je. Weej hebbe hier de bé.rrege, de café’s en onmundig veul minse op de been. En de muziek, da liekt ok wel en bitje ;). Dus weej goan di jaor skiën (après skiën!) ien de Gruusbèkse sneej!

Tututututu (Hiiiihohoho!)

Weej zolle niks lee.je, as ut hier zol snee.je
Gruusbèk jetzt geht’s los
Kort beej de hut, gèn uure te ree.je
De bé.rrege zien grandioos

Weej roetsjen de Baon af
Klimme de Klef op
Gruusbèk jetzt geht’s los
Schlagers die heurde, hier gèt ut gebeure
Vastelaovend ohooo

Misschien toch öörst en lesje (of tweej!)
Ik gleej now duk d’r nève
Doet mien mar après-ski
Want dan krieg ik wèr ut lève

Ien de lift umhoog, naor onder op de ski
Beej d’n urste tap doen weej en flé.ske of drie
Latten oan de kant, dan nog en jagerteej
Gruusbèk ien de sneej

Ien de lift umhoog, naor onder op de ski
Beej d’n urste tap doen weej en flé.ske of drie
Latten oan de kant, dan nog en jagerteej
Gruusbèk ien de sneej

Tututututu (Hinter der Lehrer!)

D’n anderen daa.g jao, wèr vroeg uut de vère
Gruusbèk jetzt geht’s los (ut get d’r hin!)
Van Bruuk tot oan Taarep, nog altie bor sché.rep
Vastelaovend ohooo

Mè kats naor beneeje
Pien aon de kneeje
Gruusbèk jetzt geht’s los
Tis en zwotte piste
Worre almar drie.ster
Vastelaovend ohooo

Misschien toch öörst en lesje (of tweej!)
Ik gleej now duk d’r nève
Doet mien mar après-ski
Want dan krieg ik wèr ut lève

Refrein
(Hiiiihohoho!)

Tututututu (11 Flügel bitte!)

Refrein
(Hiiiihohoho!)

Tututututu

Gezó.cht: Kojboj

Kende ‘m?!

Gesla.cht: kèl
Kumt uut: ut Keulen van Gelderland
Lengte: lang zat
Lè.ftied: tusse de 20 en 45 jaor
Praot: Gruusbèks
Pèkske: spiekerboks, enne rooi.je zai.jdoe.k en ennen hoe.d
Hoi.j beej zien: lasso en gewèr
Vör ut lètst gezie.n: op asgoe.nsdag 14 fibberewaorie 2018 um 01:30 uur achter de té.nt
Reej wè.g: op en pèrd

Beloning: duuzend mú.nte en geneujd vör d’n brulloft

 

Val nie op dino’s, nie op ridders of soldaote
Vör mien gèn prins, gèn boerekiel of troubadour
Mè carnaval vör mien gèn vreejereetje
Mar ut vörrig jaor liep nie zöas ik dó.cht

Hoi.j um geschoo.te, midde ien ut taarep
Mè ziene lasso, mè zien pèrd en zienen hoe.d
Vör ik ut dör hoi.j, lei.j ik ien zien aarems
Mar zö gau.w as ie kwa.m, is hej ok wèr gegaon

Oh ik hoi.j nie gedó.cht daa ik ‘ne koi.jboi.j wol
Mar zien gewè.r bro.cht miene
Kop op hol

Ik heb enne koi.jboi.j geku.st
Metee.n verkocht, ’t let mè nie me rö.st
Ik heb enne koi.jboi.j geku.st
Dizze carnaval kiek ik wèr naor um uut
Dizze carnaval kiek ik wèr naor um uut

Ik ko.cht en pony en dans noow op en ree.tje
Ok zie ik lid geworre beej de schuttereej
Mè miene lasso, zol ik hum zö gèn vange
Mar waor ik ok goi.j, hej kumt nie vörbej

Oh ik hoi.j nie gedó.cht daa ik ‘ne koi.jboi.j wol
Mar zien gewè.r bro.cht miene
Kop op hol

Refrein (2x)

Oooh, miene koi.jboi.j
Mien droom is daa ik oow di jaor wèr goi.j zien
Oooh, miene koi.jboi.j
Geej en ik ien ut stroi.j

Refrein (2x)

Lalalala lalalala lalala
‘t let me nie mè rö.st
lalalala lalalala
Dizze carnaval goi.j ik naor hum op zuuk (3x)

1,2,3,4! Het vierde jaar alweer dat we meedoen aan het Gruusbèks Schlagerfestival! Daar zijn we best een beetje trots op. Maar veel meer nog op ons Gruusbèks carnaval en de carnavalskleuren rooi.j (ons heur), gèl (ut bier) en gruun (ons land), die maar op één ding kunnen wijzen natuurlijk: Gruusbèk!

Wij hebben er weer megaveel zin in! Proost, op een geweldige en kleurrijke carnaval!!

Rooi.j is mien hort, daa vuurig brandt
Zö naor dees da.g verlangd
Rooi.j is óns höör
Daa mikt óns trots
Van Bruuk wies taarrep, baon en Horst

Refrein:
Ha.nd hoog, Gruusbèk wej springe
Noow gèt heel ut daarrep hin en weer
Voluut, Gruusbèk wej zinge
Zödaa heel de wé.ld óns heure kan
En daa get: na na na na…
(hey hey hey!)
Na na na

Gèl is ut licht, daa doen wej uut
Pas as de tént hier sluut
Gèl is ut bier
En zie’k mei.j van oow
Vastelaovend, ‘k hal van oow

Refrein

Gruu.n is ut vé.ld, óns Kölse la.nd
De heuvels én ut wa.ld
Mei.j zien wej gruu.n
Van d’n vörrige da.g
Mar wej gève ut nie op vanda.g!

Refrein 2x

 

Wiet vurdat r schlagers gezongen wiere en alaaf dé carnavalskreet wier, wisse de hippies ut al: peace en love is woar ut um get. Ien en commune lève, liedjes zingen en liefde moake. Wej doen ut nog altied. En iedereen hier me deez daag, as weej da zö zien. Dus kom, vuuld ow vreej, Gruusbek! I love…Alaaf!

Lange höör, op bloote vuut, kieke dur enne rosse bril
Lève daa is love en peace dus zInge weej
Gruusbèk I love
oewee-oo oewee-oo oewee oewaaa
oewee-oo oewee-oo oewee oewaaa

‘t Liekt wel en commune mè dees daag
Make liefde en zien vreej
De kralle um de nek, bluumkes ient höör

Joa, vör óns is iedereen geliek
Heel ut daarrep enne groote kliek
Want mè vastelaovend gruijt en bluijt de liefde volop

Refrein

‘t Liekt wel en commune mè dees daag
Speule liedjes en zien bleej
Nee, weej doen nie lèlluk tègge mekaor

Want vör óns is iedereen geliek
Heel ut daarrep enne groote kliek
Want mè vastelaovend gruijt en bluijt de liefde volop

Refrein
Gruusbèk I love love love love love love
Gruusbèk ALaaf laaf laaf laaf laaf laaf laaf
Alaaf!

Kos ut mar op heel d’n wèld zö moj as hier ien Gruusbèk zien
Dan woare alle minse happy en gèn céntje pien
Kom, makt d’r mar ut bèste van en nie alleen mè vastelaovond
Kiekt es um oow hin en het hier alle minse lief!

Joa zing mè!

Refrein
Gruusbèk Alaaf laaf laaf laaf laaf laaf laaf
Alaaf!