Tag Archief van: Schlagerfestival 2023

In een bomvol Heuvelland won Da Krölt het Gruusbekse schlagerfestival met nummer ‘Lèvesgenieter’. De publieksprijs ging naar een van de 6 nieuwe groepen: Nöl Mar Nie met het nummer Mè zien al. Met maar liefst 34 groepen was het een groot succes. En dag later werd het TOPIC regio festival gewonnen door Ziet Mar Bleej.

De uitslag van het schalgerfestival was als volgt:

Een kus op de mond en daarna een hand op de kont. Menig vrouw zal dit weleens meegemaakt hebben in ons mooie Groesbeek. Mannen die na een kleine borrel graag de aandacht van de vrouwen opzoeken. Of het nu in de tent met carnaval is of op de Horst met kermis. Dit jaar brengen we een ode aan alle vrouwen die iedere keer met dat gefriemel moeten dealen. We hebben veel liefde voor jullie allemaal!

Maak er een mooie carnaval van allemaal!

Lalala (4x)

Me deez daag dan hang ik ow wer vol me gold
Ik zie zu gen beej ow
Kwol is da geej ok wolt
Ik laot ow nie me rust
Zat en onbewust
Kniep ik alwer ien ow kont
Geej zegt wa enne kwats
En geft me wer en flats
Dan lig ik dor wer vur de grond

Vur alle denjes ien de zaol
Zinge weej dees daag allemol
Want als die kels friemele goan heurde hos niks as klaore taol
Onmundig pruuve kunne weej
Griepe ow dan gen beej ow zeej
Ieder joar wer wil ik ow zien
Da duut de vaste-love-und me zun halleve as mien

Dan ziek ow wer loope, me hönning on ow kont
Hoi ik mar geweete wa mien te wachte stond
De zeiver oan mien kin, ik speej ovver ow hin
Mien gleus zien altied halluf leg
Dan heb ik alwer spiet
Zie de kluts wer kwiet
En kriek van ow enne pak sleg

Vur alle denjes ien de zaol
Zinge weej dees daag allemol
Want als die kels friemele goan heurde hos niks as klaore taol
Onmundig pruuve kunne weej
Griepe ow dan gen beej ow zeej
Ieder joar wer wil ik ow zien
Da duut de vaste-love-und me zun halleve as mien

“Hey lekker dier, geej ziet de moijste van de heele taant. Zuukte geej nog enne vreejer?”
“Joah mar! Heurt den gek! Goi gek! Agge nie makt dagge wegkomt! Beej mien wordt dur aecht nie mer gefriemeld!”

Ooh ooh ooh ooh ooh

Vur alle denjes ien de zaol
Zinge weej dees daag allemol
Want als die kels friemele goan heurde hos niks as klaore taal
Onmundig pruuve kunne weej
Griepe ow dan gen beej ow zeej
Ieder joar wer wil ik ow zien
Da duut de vaste-love-und me zun halleve as mien

Lalala (4x)

Now hek ut vier daag geprubierd
Nog genne kerstbom kriek vursierd
Ik loop allennig, vanaf ut kruus
Dus da gefriemel doek vurtoan moi eiges thuus!

We telle af! 3, 2, 1.. De vastenaovend en da taantje, da is wa ons beej mekoar helt! Same met de lach op ow gezicht is dit wor ik nor uutkiek. Want hier is ut te belève en hier telle we allemol mè. Zet ow schrap, halt ow vast. WE GON SPRINGE!!!

Alaaf!

Di is onze kerk, whoho
Da taantje is wa now telt – Yo
De lach op ow gezicht

De sloap nie uut, mar ik mot goan
Ik sloi en kruus, ik kom d’r oan
De vurgenger zie ik en por dàg
Alles hellig, alles mag
Ik pak d’n bijbel, sloi ‘m los
En lès, ik zie straks wer de klos
Drinkt mien bloed, want da is bier
Et van mien licham, makt plezier

Ut terrup lupt wer vol, Mien Gruusbeks hot op hol
En ik gef met da hot, Mien leve as ut mot
Vur vasteaovend, 4 dàg zonder pien
Hier tel ik mè, hier wil ik zien

Refrein 2x:
Di is onze kerk, da taantje is wa now telt
Ut kiepevel zu dik, de lach op ow gezicht
Da taantje is wa ons 4 dàg lang beej mekoar helt
Dus doet now mè ons mè, mar springen is verplicht

5x
De vastenaovend telt
Telt, telt, telt, telt, telt.

Refrein 1x:
Di is onze kerk, da taantje is wa now telt
Ut kiepevel zu dik, de lach op ow gezicht
Da taantje is wa ons 4 dàg lang beej mekoar helt
Dus doet now mè ons mè, mar springen is verplicht

Ik lach, ik grins, ik zie oant leve
Zonden zien allang vergeve
Psalmen gon nie uut de kop
Dor gok mè sloape, stok mè op
Ut werkt as enne rooie lap
Mien altor is dor op de tap
Bestelt mien bloed, want da is bier
Et van mien licham, makt plezier

Ut terrup lupt wer vol, Mien Gruusbeks hot op hol
En ik gef met da hot, Mien leve as ut mot
Vur vasteaovend, 4 dàg zonder pien
Hier tel ik mè, hier wil ik zien

Refrein 2x
Di is onze kerk, da taantje is wa now telt
Ut kiepevel zu dik, de lach op ow gezicht
Da taantje is wa ons 4 dàg lang beej mekoar helt
Dus doet now mè ons mè, mar springen is verplicht

Iedereen rakt me deez daag wel eens iets kwiet. Ow slieps, neej huutje of pèkske, da zien dingen die ge nooit mer terug ziet. Woar get al ons moie grej toch hin vroagde ow eige af, d’r is d’r enne verantwoordelijk vur en hee ontlupt al joare zien straf.

Mar wej hebben um dit joar eindelijk ien de smieze, dn stet hee now op ut punt alles te verspeule. Now get hee oan de geng um nog en letste klapper te màke en probiert hee ons allen ien ons carnavalshart te ràke. Dus hedde ow lève en de carnaval lief, dan kiekt deez daag mar goed uut vur d’n Mèsterdief.

Mè carnaval treijt hej dur de taant.
Wacht rustig af op ut juuste mement.

Om toe te kunnen sloan,
Dan is ut met ow gedoan.

Ow neje greij da griept hej dan vlug.
Da kriede van ow leve nie terug.

Dus lette gej nie op,
ow hoed zo van ow op.

Hej zien slieps, zej eur sjoal.
Ow greij ziede kwiet, vurdat gej um ziet.
Is hej al kloar, alles bej mekoar.
(en steelt hej)
(en steelt hej)
(en steelt hej wer de show)

Refrein
Kumt hej vurbej, ow grei was net neej.
Hej het ut gejat, en nimt de kuierlat.
De buhne gauw op, taant op zien kop.
Wa kriege wej now? Hej steelt hier wer de show!

Zien kast vol neej, kumt niks te kort.
Hed gen motief, ‘tis um vur de sport.

Mar lupte ien tweddehand, ontspringde gej de dans.
De’n hele taant verkleejd as boef, gebruukt hej as zien grötste troef.
Want niemand hed um dur, dan get hej der wer vur.

’t is un mesterdief, hedde ow leve lief.
Handen omhoog, want ge stet oog ien oog.
‘tis en overval, op ow overal.

Refrein 2x

Dat raken de mensen steeds meer als de carnaval dichterbij komt. Na jaren van onderzoek wisselen wij de draisien  in voor de soeg! Stap in onze stoomtrein onderweg naar de carnaval, want deze trein rijdt niet op gruus (kolen), maar op de energie en het lève dat de mensen tijdens deze dagen hebben. Bereik met ons de eindhalte op het spoortraject (niet Knotsenburg (Nijmegen)), maar de vroegere halte in het dorp ”Blokpost T(ent)” waar we nooit meer vertrekken!

Rooj, gèèl, gruun is ’t sein
As ‘t spoor richting Gruusbèk gevonden is dur onze stoomtrein
Zurgt èn wissel da d’n eeuwig vertraagde soeg now get
En daormè vanuut Kleef d’n Draisien op èn dwaolspoor zet

Op elluf elluf reed d’n soeg perrongeluk op tiet
Halte schlager, teant of kroeg, niks is ons te wiet
Gen gruus kumt hier te pas want die minse ien èn lange reej
Gève levve en stoome wer vurbeej

Refrein:
Want dan komme wej op stoom
Wie helt ons nog ien toom
Ra.k ‘t spoor deez daag nie kwiet
De steij vur dizze tiet
Dan komme wej op stoom
Wie helt ons nog ien toom
Ra.k ‘t spoor deez daag nie kwiet
De steij vur dizze tiet

Gen blédje of slagböm helt ‘t spoor uut zicht
Dichterbeej kumt den tiet dan kriebelt ‘t allicht
Trekt d’n optocht aon blokpost T(ènt) vurbeej
Kunde stoom afblaoze, staon wej zej aon zej

Stap ien want ’t flötje klinkt al
Nie naor Knotsenburg, daor is gèn carnaval
Stap ien want ‘t flötje klinkt al
Gruusbèk centraal daor is ‘t grötste bal

Refrein:
Dan komme wej op stoom
Wie helt ons nog ien toom
Ra.k ‘t spoor deez daag nie kwiet
De steij vur dizze tiet
Oh Oh Oh
Dan komme wej op stoom
Oh Oh Oh
De steij vur dizze tiet

Bridge:
De machinist die griept de rem ien de hand
De vaort d’r uut helt en ons toesprekt
Welkom ien ‘t Keule van Gelderland
Waor ik nooit vertrek

Refrein:
Dan komme wej op stoom
Wie helt ons nog ien toom
Ra.k ‘t spoor deez daag nie kwiet
De steij vur dizze tiet

Oh Oh Oh
Oh Oh Oh

Dan komme wej op stoom
Wie helt ons nog ien toom
Ra.k ‘t spoor deez daag nie kwiet
De steij vur dizze tiet
Oh Oh Oh
En zien wej dan op stoom
Oh Oh Oh
Blieft di de steij vur mien altied

Me oow tröpke kunde droome wa ge met de vasteloavend duut. Mar vur iedereen is da ok ’t liefste wa ge doet. Zelfs ovverdag droome weej me den ooge oo.pe. Dag en nacht, zonder besef van tied. Gelukkig went ’t nooit.

Me ons tröpke vasteloavend

En neeje vasteloavendtied
Da ge allemoal soame ziet
Goan ut anders doen als vurrig joar
‘k wil vliege van hier nor doar

Van tent nor kroeg en wer vurrum
Wil goan me ur, me ow me hum
Vur de gek hal ik mien eige meij
Alles het hier toch zien steij

Me ons tröpke vasteloavend
Kan ik me mien ooge toe
Joa, dees daog die kan ik droome
Tis ’t liefste wa ik doe
Da weej hier wer stoan te valle
Zelfde steij en me zien alle
Ik geniet van alles wa d’r now gebeurt
Zol hier nooit iets an verandere
Joa, want di is hoe ‘t heurt

D’n dag nog moijer as d’n nacht
En joar op dizze droom gewacht
De daag ient Keule zien bekend
Wa zie ik bleej da di nooit went

Kiek heel Gruusbek hier now stoan
Van geluk ovver mien wang en troan
Besef van daag en van hoe loat zie’k kwiet
Bleek d’n allermoijste tied

Me ons tröpke vasteloavend
Kan ik me mien ooge toe
Joa, dees daog die kan ik droome
Tis ’t liefste wa ik doe
Da weej hier wer stoan te valle
Zelfde steij en me zien alle
Ik geniet van alles wa d’r now gebeurt
Zol hier nooit iets an verandere
Joa, want di is hoe ‘t heurt

Ja, la laaj, laaj la la.

Da weej hier wer stoan te valle
Zeflde steij en me zien alle
Ik geniet van alles wa d’r now gebeurt
Zol hier nooit iets an verandere
Joa, want di is hoe ’t heurt

Joa ’t Gruusbeks vasteloavend
Ken ik me mien ooge toe
Joa, dees daog die kan ik droome
Tis ’t liefste wa ik doe
Da weej hier wer stoan te valle
Zeflde steij en me zien alle
Ik geniet van alles wa d’r now gebeurt
Zol hier nooit iets an verandere
Joa, want di is hoe ‘t heurt

Zol hier nooit iets an verandere
Joa, want di is hoe ’t heurt

Dörgoa.n?! Ieder tröpke het wel last van af höökers.
‘N jaor ien de snei.j, thuus óp ba.nk mèt zie.n kiend.
Nao lang twiefelen zien we.j d’r uut: Wi.j gaon dör!
Wa.nt wa is d’r noow moi.jer dan mèt d’n vasselaovend mèt d’n trop d’r wèr tèggenaon gaon:

Wi.j zulle dörgoa.n,
mè valle én wèr ópstoa.n!
Dörgoa.n

Zulle we dörgao.n?
Blie.ve wi.j d’r vör gaon?
Dörgao.n
Of zien wi.j uutgeblu.st?
Dörgaon
Of höö.ke wi.j noow af?
Carnaval is toch gèn straf?

Hey Hey
Hey Hey Hey
Hey Hey
Hey Hey Hey

(wi.j schuu.ve alle toffels aon de ka.nt)

Jalalalalalai jalalalalalai!
Jalalalalalai-jalala!
Jalalalalalai jalalalalalai!
Jalalalalalai-jalala!

Zit hi.j wèr ien de sneej?
Kriet hi.j wèr ’s gèn vreej?
Wi.j zinge ohohohoho

Kan nie mèr tègge de dra.nk,
Lit ie thuus óp de ba.nk.
Wi.j zinge ohohohoho

Nie van zitte sjaggerij.ne,
Laot ow kiender noow mar stao.n,
Want wi.j gaon d’r mèt d’n trop wèr tèggenaon!

Refrein:
Wi.j zulle dörgao.n,
Mè valle én wèr ópstao.n,
Dörgao.n
D’n heele trop wèr kwiet,
Dörgao.n
Mar wat ‘r ok gebeurt,
Carnaval is de moi.jste tied!

Jalalalalalai jalalalalalai!
Jalalalalalai-jalala!
Jalalalalalai jalalalalalai!
Jalalalalalai-jalala!

Gaon van de Ho.rst naor ’t Kruus,
Nee wi.j blie.ve nie thuus
Wi.j zinge ohohohoho

En ien ’t té.rrep de té.nt,
Zien nie anders gewè.nd
Wi.j zinge ohohohoho

Hurt die klanke dör de straote
Trèk oow plunje noow mar aon
Want wi.j gaon d’r mèt d’n trop wèr tèggenaon!

Wi.j zulle dörgao.n
Mè valle én wèr ópstaon
Dörgao.n

D’n heele trop wèr kwiet,
Dörgao.n
Mar wat ‘r ok gebeurt,

Carnaval is de moi.jste tied!
Vul die glööskes, vul die vao.te
Schlagers hörde ovveral
Proo.ste wi.j óp ónze mao.te
Mè z’n alle viere wi.j wèr carnaval!

(Ienhöö.ke)
Jalalalalala jalalalalala!
Jalalalalala-jalala!
(Links-réchts)
Jalalalalala jalalalalala!
Jalalaalalaalaalaaaaaaa!
Ooooohhhhhhhhhhh!!!!

Wi.j zulle dörgao.n,
Mè valle én wèr ópstao.n,
Dörgao.n

D’n heele trop wèr kwiet,
Dörgao.n
Mar wat ‘r ok gebeurt,
Carnaval is de moi.jste tied!

(Allemol!)

Wi.j zulle dörgao.n,
Mè valle én wèr ópstao.n,
Dörgao.n
D’n heele trop wèr kwiet,
Dörgao.n
Mar wat ‘r ok gebeurt,
Carnaval is de moi.jste tied!

Jalalalalalai jalalalalalai!
Jalalalalalai-jalala!
Jalalalalalai jalalalalalai!
Jalalalalalai-jalala!

Ien Gruusbèk gèt ’t dör dit jao.r Viere carnaval, jao mè mekao.r

Weej stan wèr beej mekaor. Altie vuult ut abnormaol! Weej zien d’r wèl, mar Houdini? Heej is nie te zien. Hoe die nie da? Hoe is heej gegaon? Ekkes umgedraaijt issie d’r uutgenaaijd!

De sjow bestedt nie zonder mien.
[Zang, dans, trucs msschien!]
En zonder mien gèn act te zien.
[Zang, dans, trucs msschien!]

Ik goij van A nar Z en terug,
en doe van alles da nie mug.
Ieneens genoeg gèn toedeloe:
waor zie ik noow wèr nar toe?

Pre-refrein:
Stan beej mekaor, altie vuult ut abnormaol.
Eens ien ut joar, knalle ien en volle zaol.
Weej zien d’r wèl, mar Houdini?
Alle minse nèvve mien, ’t gèt wèl los, heej’s nie te zien!

Refrein:
Hoe deej heej da? Wa het ie gedaon?
Ekkes umgedraaijt issie ‘m genaaijd.
Hoe die nie da? Hoe is heej gegaon?
Ekkes umgedraaijt, d’r uutgenaaijd!

Vol ien beeld, dan nie te zien.
[Niks is wà ut liekt!]
Verswoende mè en rookmachine.
[Niks is wà ut liekt!]

Urst verschene toen wèr weg,
trek en kaort, geluk of pech?
Gèn kiep wèt wa nog komme zal…
…behalve dan mè carnaval!

Pre-refrein

Refrein (2x)

Kiek dur de zaol, wie is d’r wèl wie is d’r nie?
Waor is mien trop? De kap d’r op um ‘n uur of drie.
Urst nachte lang, noow vroeg naor huus.
Mè en hond nèvve mien, lekker thuus mien nie gezien!

Refrein (2x)

Je kent ze vast wel. Of ze nu in je eigen schlagergroep zitten of als jouw groep eerste hulp bij inzingen krijgt. Die zangers die fantastische tweede stemmen op de band zetten en zowel de schlager als het schlagerfestival nog beter laten klinken! Deze zangers zijn net nachtegaaltjes, bescheiden, maar loepzuiver. Ons nummer is daarom een ode aan de Gruusbekse nachtegalen.

Alaaf!

´T seizoen get wer beginne,
Schlager kumt d’r on
We schrieve eurst en tekst, vurda w’aont kresse gon
De mix kriege we trug, en parel, absoluut
Kumt dur die twedde stem,
liekt of en zangmu.ske da duut!

Refrein:
Jao, de Gruusbekse Nachtegaal
Zingt mè op iedere band
Let zich moeilijk zien, mar tussen ’t gejank
Is heej de zuuvere klank
Jao, de Gruusbekse Nachtegaal
Is altied twedde stem
Wette wie t is? Luuster nog is goed
Want den klank zit ien zien bloed

De schlagers goan online en nao heel veul gekwats
Motte we nog live mar di joar zien we bor gematst
De nachtegaal die stet hier én op d’n hele band
Kriegt heej hier now en podium ien plets van nevve de kant

Refrein

Stet hier nooit veur aon
Toch het heej altied pries
Duut heej met ons mè
Vur de zesde plets

Jao, den Gruusbekse Nachtegaal
Wie dochte da heej is?
Is de EHBI vur minnig trop
Verdient now echt en plets aon kop

Refrein
Want den klank zit ien zien bloed
Ja die klank zit ien mien bloed

 

De schlager van CV ’n Gefoekst Trûpke gaat over een put die maar vier dagen per jaar geopend is. Als je de juiste carnavalsvragen aan deze put stelt, dan echoot hij de goede antwoorden terug.

Din Gefoekste schlager die is dus noow al af….. Alaaf Alaaf Alaaf

Refrein
Un put mè echo echo echo, mè vastenaovend is ie hier
Un put mè echo echo echo, heej werrekt per joar mar enne dag of vier
Heurde echo echo echo, dan kömt de moiste tied
Want gálmt ut dûr Gruusbek, da rakte nie mèr kwiet
De vastenaovend-echo, tis zö wiet

Wa roepe weej elluf daoge noa oktober…. ober, ober ober
Waorum onze Ummenie genne prins is…. prinses prinses prinses
Hoeveul van die daoge goan weej knalle…. alle alle alle
Wa hèt noow héel Gruusbek, van de Bruuk tot aon d’Hóóst… doost doost doost

Refrein

Wa motte vûr dagge got pruuve nie vergète… ète ète ète
Hoelang dúurt ut vûrdat Gruusbek dan wèr gek is… ekkes ekkes ekkes
Wa vienen weej zö moi as ut wer carnaval is… alles alles alles
Wa doen weej mè ons plunje as op dinsdag de tént sluit… uut uut uut

Refrein

Goeng ut mè de centen veul te hot
Dan hôn weej un pötje ien ut zwot
D’n tied van zwotwerreke is noow vûrbeej
Mar mè dì neeje putje hier,
Hedde noow net zöveul plezier,
Dì putje mikt héel Gruusbek bleej

Refrein

Din Gefoekste schlager die is dus noow al af… alaaf alaaf alaaf