Tag Archief van: Kos Goed Grinze

Di is èn ode oan ut le.ve, en ode aon dees dàg.

En ode vur da heel groot stuk da’k drink ien miene krà.g

Mar de grutste buuging make we, zudat ie nie verget

Di is en ode aon de kastelein, ut is mar da ge ’t wet!

Di is èn ode oan de Kastelein, deez daag en ok zien kroeg.
Want zonder dizze minse, stopt d’n aovend vuste vroeg.
We.j hebbe ’t d’n letste tied nie duk genoeg gezet.
Di is èn ode oan de Kastelein, ’t is mar da ge ’t wet.

Ons bloed begos te strome, ien kroegen van weleer
Ze liete ons de vasteaovend pruuve, keer op keer
We dronke beej de Pier, beej Driek van Peter en beej Dos.
Totdat ik van de kastelein wer moi op huus aon mos

Di is èn ode oan de Kastelein, deez daag en ok zien kroeg.
Want zonder dizze minse, stopt d’n aovend vuste vroeg.
We.j hebbe ’t d’n letste tied nie duk genoeg gezet.
Di is èn ode oan de Kastelein, ’t is mar da ge ’t wet.

Op pad mè al mien kammereuj, is wor ik gen op drink
We trekke dur de straote en griepe iedere klink
Die klink die mien nor binnen trekt ien die moie kroeg
Wor schlagers dur ow hot hin galmen, liefst tot smaargensvroeg

Di is èn ode oan de Kastelein, deez daag en ok zien kroeg.
Want zonder dizze minse, stopt d’n aovend vuste vroeg.
We.j hebbe ’t d’n letste tied nie duk genoeg gezet.
Di is èn ode oan de Kastelein, ’t is mar da ge ’t wet.

Het ’t letste uur geslage, Zit de leste ien ut glas
Dan griepe we mekoar vast en begint d’n aovend pas

Di is èn ode oan de Kastelein, deez daag en ok zien kroeg.
Want zonder dizze minse, stopt d’n aovend vuste vroeg.
We.j hebbe ’t d’n letste tied nie duk genoeg gezet.
Di is èn ode oan de Kastelein, ’t is mar da ge ’t wet.

Di is èn ode oan ut le.ve, en ode aon dees dàg.
En ode vur da heel groot stuk da’k drink ien miene krà.g
Mar de grutste buuging make we, zudat ie nie verget
Di is en ode aon de kastelein, ut is mar da ge ’t wet
En ode aon de kastelein, ut is mar da ge ’t wet

Er was eens… enne Rattenvanger ien Gruusbèk.

De Rattenvanger van Gruusbèk was d’n innigste die ons taerup nog kos verlossen. He.j miek en plan en wis wah he.j mos goan doen.. Iedereen die zien idee heurde, lachte ‘m uut.. ‘Die dingen zien gek, ze zien Slinks man, hebben enne grote moel. Ach ge nie uut kiekt vrètte ze nog en gat ien owe SOK’. ’t was wer zu wiet, de carnaval kwam d’r oan, ze kosse ’t nie mer halle. Ineens gebeurde ‘t, alle ratte Hutje Mutje op mekoar.. En wah bleek now?

’t Bier was zien gif en de taent ziene val…

Ut is hier onnut, dorum ziede ze zu duk
Ze viene hier vanalles, wa te ete, bier, geluk
En alles is zu lekker, tis net en waarm bad
Ien mienen alde SOK, vrètte zillie zelfs en gat

Ze vrette en pruuve, de buukskes rond en vol
Alleen mar oant zondigen, betoale dan d’n tol
Beej de tap en beej ut afval dor ston zillie stuut
geslepen en vals, dus blief mar uut de buut

Joa, de ratten uut Gruusbek, ze zien echt overal
’t bier is ’t gif en de taent is onze val
Ze dansen, springen ien ut rond
Ut liefste tot de maargenstond
Joa, de ratten uut Gruusbek, ze zien echt overal
We lokken ze nor binnen, ien onze carnaVAL

Ze overlegge, ze stemmen, ut liekt en Carrousel
De geminte wet gen road, tis net en grote hel
Ene grote puinhoop de boel die blieft de boel
Ze zien gek, ze zien Slinks man, hebbe enne grote moel
Wagge ok vient, Ze ete kracht en drinken moed
Ze blieven beejen, Genieten zit ze ien ut bloed

Joa, de ratten uut Gruusbek, ze zien echt overal
’t bier is ’t gif en de taent is onze val
Ok al duut die val zun pien
We trappe d’r iedere keer wer ien

Joa, de ratten uut Gruusbek, ze zien echt overal
’t bier is ’t gif en de taent is onze val
Vier dàg lang gen pien, gen spiet
Ze springe diep, en wiet

Joa, de ratten uut Gruusbek, ziede ekkes nie mer terug
Die hebbe now en wèk lang feest achter de rug
Dande joar van de parteej, Dan zien ze dur wer 4 dàg beej
Losgeslagen en vreej, zien wej dan wer overal
Wej zien allemol gevangen dur ‘t Gruusbekse Carnaval

Smikkelbèr (de; m; meervoud; smikkelbère)

1 Levensgenieter; Carnavalsdier: Ge kunt ze alleen viende ien ’t Gruusbeks walt; Duk zej oan zej met
d’n prinses (Prinses Ummenie d’n 61ste); Mo.ij zat, mar zeker nie bang.

Ut Gruusbèkse walt is en moije steij
Dor wunt en bèr en die heurt meij
Vanuut ut taarp, veul gelal
Ieder joar mè carnaval
Van links nor rechts, gon ze dan springe
Wille zelfs, mè goan zinge
Bè.re zien, aecht nie verle.ge
Overal komde ze te.ge

Refrein:
Dor kumt wer die dèn vurbeej
Mè smikkelbe.re aon eur zeej
Die gon nie mer nor ut walt
Mor die taant ien wor ut knalt

Hey

Ze dronke ien ut wald en krat
Beej de liegbank smorendzat
Now feeste ze, nog mè ons hier
Mè Valk en road drinke ze bier
Ze leren ok van de prinses
Van Ummenie krege ze les
Alle schlagers ien de kop
Van ‘Muuskesstil’ tot ‘Henkie Hop’

Refrein (2x)

Hey
Joho
Hey
Deh

Hoe lang halle ze di nog vol
Eist da gepruuf nie ziene tol?
Ge wet da bè.re staark zien
Die storte deez daag aecht nie ien
Mè ut gezang zit ut wel snor
Nor al die daa.g nog steeds nie schor
Ze danse en ze gön d’r vör
Ze ge.ve nie op, gon maar dör

Letste runje
Carnavalsplunje
Kiek die now
Ik wil vliege mè ow

Ska-naval
Ut Alde Wievenbal
Ik zie enne Smikkelbèr met de carnaval
Mar zien die bère uitgelalt
Dan goan ze terug noar ’t walt
Ok volgend joar van de parteej
Dan stoan ze vur oan ien de reej

(smikkel liedje)

Refrein 2x

Hey
Joho
Hey
Deh