Tag Archief van: Ien d’n Ollie

Nèvve de vastelaovundstied is d’r nog zat te doen ien Gruusbek. van ien de kantine beej de boys tot t volleyballe en van pinksterweekend tot aon de wienfeesten. En agge daor klaor me ziet begint ut allemaol wèr opneej. Mar iets misse kunde aecht nie verzinne we motte ovveral beej zien! Daorum zinge weej: beej zien is mèma.ke!

Ien d’n Ollie mè zien alle!

Hebbe alle do.rst èn klaor vur ut wiekend.
Wille d’r op uut! Wille d’r op uut!
Èn ut liefst motte ovveral beej zien.
Motte d’r op uut! Motte d’r op uut!

Couplet 1:
Hier ien Gruusbèk dinke wej ut allemaol.
Ieder wiekend feest da is normaol.
Pinksterwiekend vierde op de Ho.rst
Gèn vreeje dag verstiere, kunt nie a.chterblieve.
Heel de zomer dur steeds wèr gezwicht.
Kerremis gehad carnaval ien zicht
Wej smiete die agenda nog es vol
Ziedde d’r nie beej keh, hebbe ut dan kwoij Deh!

Appt oow Kamereuij wèr (kom wej gaon!)
Mot ik da wel doen keh? (toch gegaon)
Ruggengraot verlore (lupt uut de hand)
Thuus op de bank da is toch schand (is toch schand is toch schand)

Refrein (2x):
Mè deez daag wille wej d’r gèn beej zien
Zien d’r wèr op uut (zien d’r wèr op uut)
As wej wa misse duut da ons bor pien
Laot ze verrekke wej blieve plèkke!

Couplet 2:
Nao zön daage hebbe wej ut wel gehad.
Kunt ‘t nie mer aon, zien smorend zat.
Toch get ‘t ien november wèr van start.
11-11 klaorstaon, trekt ow plunje wèr aon
zien dan Ien d’n ollie mè zien al.
beej t schlager, voetbalclubs en prinsebal
Vreejdags haelde ut al nie mer uut
Motte gauw die taant ien, die reej motte wej vur zien.

Alle daage beej zien (stuut as da mot!)
‘S middags op die kor gestoan (‘t get veuls te hort!)
daarnao wèr ien die taant beland (Taant beland)
Thuus op de bank da is toch schand (is toch schand is toch schand)

Refrein (2x):

Ien d’n Ollie mè zien alle!

Refrein (2x):

Wej zien SV Ien d’n Ollie en di jaor mugge wej vur d’n urste keer op de bühne staon mè ’t Schlagerfestival! O.ns nummer gèt ovver iets wa iedereen wel is mègemakt hed. Ge staot en bitje te aaremoeien, da moij denje da ge hed gezien, ziet oow nie mèr zitte en ge ziet ok al haost dur oow munte hin, die al veuls te duur zien geworre dur de Inflatie. Toch ziedde bleej en gelukkig dagge nog ien de taant staot en da ut carnaval is. Dus da mikt oow helemaol niks uut. Dörum hiet o.ns nummer ‘Gèn Aaremoei’! wej wi.nsen iedereen enne moije Carnaval toe en da iedereen moi ien d’n ollie mug zien!

Ien d’n Ollie mè zien alle!

Wie kós da dinke, zaog mien Euro’s slinken
Joa, joa de bitcoin, die kós nie wiejer zinken
Gaoi noow toch mar, al mien geld verdrinken
Want anders get ‘t, toch alleen mar stinken

Deh, ziedde wèr dur ow munten hin, kom keh, neeje haolen!
Ien dn ôllie mè z’n allen!
De liefde wordt ok als mar minder
Dus van pure aaremoei, zit ik noow op Tinder
Weej feesten, pruuve en genieten
Want d’n carnaval kunnen wej nie laote schie.ten

Daor an de tap, zaog en moi.j denje staon
Wol dur gèn versieren, dur op af gegaon
Vroeg wa zeej wol drinke, en uur dor gestaon
Mar dan.

Mien knip (Mien knip)
Is lèg (is lèg)
Mar da zit me nie ien de wè.g (ien de wè.g)
‘K zie képs (zie képs)
Gen cé.nt (gen cé.nt)
Mar stoan wèr ien de taant

Jalalalala (hey!)
Jalalalala (hey!)
Ja la ja lala laai laai la (ien de taant)
Jalalalala (hey!)
Jalalalala (hey!)
Ja la ja lala laai laai la.

En lètste poging waoge, vuul diep ien mien tés
Ik schrok dur ao.rdig van, ik hoi.j er nog zes
En ru.ndje haolen en wèr op
Wèr op

Mien knip (Mien knip)
Is lèg (is lèg)
Mar da zit me nie ien de wè.g (ien de wè.g)
‘K zie képs (zie képs)
Gen cé.nt (gen cé.nt)
Mar stoan wèr ien de taant

Jalalalala (hey!)
Jalalalala (hey!)
Ja la ja lala laai laai la (ien de taant)
Jalalalala (hey!)
Jalalalala (hey!)
Ja la ja lala laai laai la.

De liefde wordt ok als mar minder
Dus van pure aaremoei, zit ik noow op Tinder
Weej feesten, pruuve en genieten
Want d’n carnaval kunnen wej nie laote schie.ten (En noow nog enne keer)

Jalalalala (hey!)
Jalalalala (hey!)
Ja la ja lala laai laai la
Jalalalala (hey!)
Jalalalala (hey!)
Ja la ja lala laai laai la.

Ik hoi.j genoten en geliek besloten
T ander joar mien geld bè.ter te begro.te
Van mien lètste munt, en pötje koo.pe
Da denje is noow toch al lang gaon loo.pe